ارتباط با من


 تماس با من بی نهایت ساده است !

  • شماره تماس : ۰۹۳۳۴۳۹۶۴۹۲ ( ۱۰۱۱ صبح)

  •   ایمیل خودم : Ali.ghasempor@gmail.com

  •   ایمیل وبسایت : Info@j-22.ir

  •  از طریق رسانه ی اجتماعی زیر :

LinkedInFacebook       Google_Plus  Twitter  LinkedIn_logo_initialsInstagram

  • یا هشتگ : 22_j#

دیدگاه ها

یک دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.