راه اندازی Laravel بر روی لینوکس ۶.۷ Cent OS

راه اندازی Laravel بر روی لینوکس ۶.۷ Cent OS

لاراول یک فریم ورک بر پایه MVC که برپایه زبان PHP است و کاربری آن برای توسعه برای web application است. از ویژگی های ان میتوان به packaging system و Dependency manager جدا گانه , راه های مختلف برای ارتباط با پایگاه داده های رابطه ای و ابزار های مختلف برای توسعه اشاره کرد…

بسیاری از طراحان سایت و توسعه دهندگان Web application ها با توجه به ساختار و راحتی کار با ان ترجیح بر آن داده بر روی این فریم ورک توسعه خود را انجام دهند.همچنین ارتباط راحت با فریم ورک BootStrap  و مدیریت دیتا بیس با آن این فریم ورک PHP را بسیار محبوب کرده است.

نصب پیش نیاز ها 

لاورال بر کار نیاز به یک وب سرور یک پایگاه داده و با توجه به این که برپایه PHP است نیاز دارد به این زبان نیز دارد.

قبل از شروع توصیه میشود مخزن epel را در سرور خود اضافه کنید :

برای سیسم های 64 بیتی

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

برای سیستم های 32 بیتی

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

 نصب Web server 

وب سرور مورد استفاده ما در اینجا Apache است.

sudo yum install httpd
sudo service httpd start

برای اطمنیان از  نصب درست آن به http://yourip مراجعه کنید ( به جای yourip ای پی یا ادرس سرور خود را گزاشته )

نصب PHP

در این مرحله php و phpMycrpt را نصب خواهیم کرد :

sudo yum install php php-mysql

برای چک کردن نسخه php از دستور

php -v

همچنین باید Mycrpt را نصب کنید

sudo yum install php-mcrypt

نصب پایگاه داده 

پایگاه داده مورد استفاده ما درا ینجا MySQL است.برای نصب ان به این صورت عمل میکنیم :

sudo yum install mysql-server
sudo service mysql start

حال برای راه اندازی Mysql  و تعیین پسورد به صورت زیر عمل میکنیم :

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

با زدن دکمه Y به ادامه مراحل نصب ان میپردازد.

شروع اتوماتیک سرویس ها

sudo chkconfig httpd on
sudo chkconfig mysqld on

نصب Composer

Composer یک مدیریت بسته ها است.برای نصب ان به صورت زیر عمل  میکنیم :

curl  -k -sS https://getcomposer.org/installer | php

حال ان را به یکی از محل های که لینوکس در داخل متغیر PATH خود دارد منتقل میکنیم :

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

نصب Laravel 

حال که composer را نصب کرده ایم میتوانیم لاراول را نصب کنیم .برای نصب به صفحه گیت هاب رفته و clone or download  را بزنید سپس download zip را بزنید.

دانلود لاراول

در آن دو نسخه ۴.۲ و ۵ است که مراحل نصب ان هارا توضیح خواهیم داد.

ابتدا باید ان را از حالت فشرده در بیاورید که باید دستور unzip را نصب داشته باشید.برای نصب unzip :

sudo yum install unzip

حال دستور زیر را  میزنیم

unzip laravel-master.zip
cd laravel-master

برای لاراول ۴.۲ :

unzip laravel-4.2.11.zip

برای لاراول ۵ :

unzip laravel-master.zip

حال این فایل هارا به یک مکان مشخص انتقال میدهیم :

cp -r laravel* /tmp

حال بسته به نسخه ان را به محل ای که وب سرور اطلاعات را میخواند انتقال میدهیم :

cp -r /tmp/laravel-4.2.11/*  /var/www/yoursite

به جای yoursite ادرس وبسایت خود را قرار میدهید.

حال به ان محل رفته و ادامه نصب را انجام میدهیم :

cd /var/www/yoursite

حال با composer ان را نصب میکنیم :

composer install

پس از نصب سطح دسترسی های مورد نظر را میدهیم.دقت شود با توجه به تغییر ساختار دایرکتوری  ها در لاراول ۵ کمی فرق میکند که ان را توضیح خواهیم داد :

sudo chmod -R 775 /var/www/yoursite/app/storage
sudo chown-R :apache /var/www/yoursite/app/storage
sudo chgrp -R apache /var/www/yoursite/app/storage

 در لاراول ۵ نیز باید دایرکتوری storage همین سطح دسترسی ها را داشته باشد.

سپس باید کلید رمز گزاری ای برای لاراول تعیین کنیم . ابتدا توسط

php artisan key:generate

یک کد ۳۲ کارکتری دریافت کرده و این کد را در فایل app/config/app.php در قسمت ‘key’ قرار داده مانند زیر :

'key' => 'bnVFTWlZZZ29MKR7JZVz25hd4DqHLqqo'

 تنظیمات وب سرور

باید به وب سرور تعریف کرد که باید کدام دایرکتوری را بخواند و برای این کار یک هاست مجازی تعریف میکنیم :

sudo vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

سپس در انتها این را اضافه کنید :

<VirtualHost *:80>
 ServerName yoursite.com
 DocumentRoot /var/www/yoursite/public

<Directory /var/www/yoursite/public>
 <IfModule mod_rewrite.c>
 Options -MultiViews
 RewriteEngine On
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteRule ^ index.php [L]
 </IfModule>
</Directory>

</VirtualHost>

حال وب سرور را دوباره راه اندازی کرده :

sudo service httpd restart

 اگر تمامی مراحل را درست سپری کرده باشید به زدن http://yourip صفحه لاراول را خواهید دید.

 

امیدوارم مفید واقع شده باشد.
با وبسایت ما همراه باشید.


دیدگاه ها

دیدگاه بسته شده اند.