خب از اونجا شروع  میشه که یک روز بیکار داشتم میشگتم و با دستوری جالب برخوردم گفتم با شما هم در میان بزارم… اسم دستور : espeak

بیشتر