امروزه تقریبا همه ما از گوشی های اندوریدی با هر برندی استفاده میکنیم. با نسخه های اندروید مختلف و ویژگی های مختلف اما همه ما برای مدریت انها دچار مشکلی هستیم

بیشتر