برچسب: Cent OS

آموزش Pass Less SSH در ۴ مرحله

SSH یا Secure SHell سرویسی است که ما برای ارتباط ای امن بر روی پروتکل TCP روی پرت ۲۲ از آن استفاده میکنیم.از کاربرد های SSH میتوان به اتصال ریموت به کامپیوتر یا سرور...

بیشتر