همون طور که میدونید تو لینوکس مینت فایل های عظیم وعزیزی نیستند.در این پست به ساخت و تحلیل یکی از این فایل ها خواهیم پرداخت

بیشتر