در این مطلب به شرح نصب و راه اندازی سرویس Open Fire  که یک Chat Server بر پایه XMPP است در لینوکس می پردازیم …

بیشتر