دسته: خبری

نابودی اطلاعات به صورت امن

حفظ اطلاعات برای ما همیشه جزو مهمترین عوامل بوده اما بعضی وقتا باید دستگاه های خود را تعویض کنیم که در این حال امینت اطلاعات درون آن دستگاه اهمیت دو چندانی پیدا میکند اما امکان...

بیشتر

نسخه سایت

… می باشد (v 1.0 ) خاطر نشان کنم این نسخه اولیه . منتظر پیشنهادات شما عزیزان هستیم

بیشتر